iustitia civitatis fundamentum

АДВОКАТ

указателна стрелка

   СТЕФАН М. ПАРЛАПАНСКИ

   ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРАВНА ПОМОЩ,

   АБОНАМЕНТНО ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ,

   КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ


Видове юридически услуги предлагани от адвокатска кантора Стефан М. Парлапански

В дейността си адвокатската кантора е специализирана в оказването на широк спектър от правни услуги:

Юридически консултации

В живота на всеки има моменти, в които той се оказва в ситуация или се изправя пред проблем, за чието разрешаване е необходимо да си изясни специфични въпроси от областта на правото. Независимо за какво става дума - искате да сключите сделка за недвижим имот и не знаете какво точно да направите така че интересите ви да са най-добре защитени и едновременно с това разноските да не са големи; в семейния живот са се появили проблеми и искате да сте наясно с възможните последици; появила се е възможност да сключите изгодна сделка, но как точно да постъпите така че да не останете излъгани и т.н. и т.н - вън от съмнение е, че понякога се явава необходимостта от елементарна осведоменост относно правата и задълженията ви и нуждата от компетентен съвет какво да предприемете. Тук мисията ни е да анализираме ситуацията, да идентифицираме всички възможни варианти за нейното развитие и да посочим различните възможности за решаването на проблема.

Изготвяне на документи

Безспорен факт е, че често се налага да поставяме подписа си на различни видове документи. Това елементарно действие обаче закона свързва с пораждането на права и задължения, чиито най-различни материални последици са огромни, следователно голяма е и нуждата да сте уверен, че документа, който подписвате е изготвен професионално, в съответствие със законовите разпоредби и в максимална степен защитава интересите ви. Изготвянето на всякакви документи (договори, пълномощни, завещания и пр.) е съществена част от нашата дейност.

Процесуално представителство

В съдилищата на Република България всяка година се завеждат стотици хиляди дела. Обикновено правните задължения се изпълняват доброволно от правните субекти. Съществуват обаче и случаи на неизпълнение на задълженията и тъй като зачитането на гражданските субективни права е гарантирано от държавата чрез правните норми, понякога единствения начин да реализирате правата си е чрез съда. Обратно - получили сте призовка и имате нужда от професионална защита в съда. В тези случаи е вън от съмнение, че можете да защитите интересите си по по най-добрия начин само ако се доверите на адвокат, който добре познава тънкостите на съдебната система, има богат опит в съдебните битки и не на последно място - цените на неговите специализирани услуги са достъпни. Областите, в които е специализирана кантората са изброени в страницата "Сфери на дейност", но при необходимост, с оглед пълната и професионална защита на правния интерес на клиента, по въпроси касаещи специфични правни знания, в дейността си сътрудничим с колеги - специалисти в съответната област, което осигурява възможност да се покрие максимално голям периметър от сферите на правото.

Правните сфери, в които кантората е специализирана и изършва юридически услуги са изброени по-долу.

  • гражданско право
  • съдебно-изпълнително производство
  • нотариални производства
  • търговско и корпоративно право
  • семейно и наследствено право
  • административно право
  • трудово право
  • вещно право
  • наказателно право (някои области)

Детайлизирано описание на тези сфери може да намерите на страницата "Сфери на дейност".


Copyright © MMXII   S. Parlapanski Webdesign: European