iustitia civitatis fundamentum

АДВОКАТ

указателна стрелка

   СТЕФАН ПАРЛАПАНСКИ

   ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРАВНА ПОМОЩ,

   АБОНАМЕНТНО ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ,

   КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМАбонаментно правно обслужване предлагано от адвокатска кантора Стефан М. Парлапански

Адвокатската кантора "Стефан М. Парлапански" съдейства на своите бизнес клиенти във всички аспекти от тяхната дейност - от учредяването и функционирането, до процесуалноправната им защита. Поради това предлагаме Абонаментно правно обслужване за фирми, развиващи дейността си в България. Тази услуга е предназначена както за фирми, неразполагащи със свои юрисконсулти, така и за по-големи корпоративни клиенти, нуждаещи се от допълнително правно съдействие. Услугата е подходяща както за фирми, специализирани в определена сфера и с не твърде обемен предмет на дейност, така и за фирми, реализиращи големи обороти или осъществяващи разнообразни дейности. Целта на предлаганата услуга е предоставянето на по-добро и ефективно правно обслужване.

Услугата Абонаментно правно обслужване срещу определена предварително твърда цена включва:

  • Посещения в офиса на клиента в предварително договорено време
  • Предоставяне на устни и писмени консултации по юридически въпроси, поставени от клиента
  • Изготвяне на писмени документи - договори, писма, пълномощни, уведомления, възражения и пр., необходими в дейността на клиента
  • Участие в преговори с партньори на клиента
  • Консултиране на работниците и служителите по техни лични юридически въпроси
  • Поемане на процесуална защита по заведени срещу клиента съдебни дела, както и при завеждане от клиента съдебни дела срещу негови неизправни партньори при цени, определени в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения

В резултат на предоставяне на услугата Абонаментно правно обслужване се постига намаляване на разходите на клиента за правно обслужване и спестяване на време, неудобства и допълнителни усилия на управителите и мениджърските екипи.

Абонаментното обслужване, което Адвокатската кантора "Стефан М. Парлапански" предоставя на своите клиенти е най-доброто свидетелство, че Клиентът има право да получи максимално обслужване, внимание и уважение.

Абонаментното правно обслужване се предоставя посредством сключването на специален договор за правно-консултантски услуги първоначално за пробен период - от един или три месеца.

Ако желаете да се възползвате от предлаганата услуга или имате нужда от допълнителна информация, моля посетете страницата ни за контакти и изберете най-удобния за вас начин, по който да се свържете с нас.


Copyright © MMXII   S. Parlapanski Webdesign: European