iustitia civitatis fundamentum

АДВОКАТ

указателна стрелка

   СТЕФАН М. ПАРЛАПАНСКИ

   ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРАВНА ПОМОЩ,

   АБОНАМЕНТНО ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ,

   КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ


Права на клиента и задължения на адвоката

Адвокатсктата професия е специфична по своята същност и нейното упражняване е регламентирано в различни нормативни, както и етични норми и всеки адвокат в своята дейност е длъжен да се съобразява с техните изисквания. Най-общо правата на клиентите са гарантирани от следните принципи:

Пълна конфиденциалност - Цялата информация, касаеща Вашия случай ще бъде запазена и неразкривана на трети лица. Принципът на конфиденциалност е законово установен - всички документи и кореспонденцията с клиентите са неприкосновени и не подлежат на проверка и изземване.

Свободна комуникация - Вярваме, че свободното и ефективно общуване с клиентите допринася значително за успешния изход на делото и че клиентите имат правото да бъдат непрекъснато информирани за развитието на техния случай.

Пълна удовлетвореност на клиента - Всеки клиент е уникален и затова е необходимо да се предприеме различен подход към всеки отделен казус. Количеството професионализъм обаче, което се прилага, е винаги еднакво и всеки клиент може да разчита на най-добрата защита на неговите права и законни интереси.

Пълен професионализъм - Въз основа на дългогодишния си професионален опит и широка вътрешна и международна мрежа от професионални контакти нашата кантора е в уникалната позиция да предоставя най-подходящите решения за нуждите на местните и чуждестранни клиенти.


Copyright © MMXII   S. Parlapanski Webdesign: European