iustitia civitatis fundamentum

АДВОКАТ

указателна стрелка

   СТЕФАН М. ПАРЛАПАНСКИ

   ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРАВНА ПОМОЩ,

   АБОНАМЕНТНО ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ,

   КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ


Официална уеб-страница на адвокатска кантора Стефан М. Парлапански

Адвокатска кантора Стефан М. Парлапански се намира в гр. София. Адвокатската кантора предлага правни консултации и оказва правна помощ и юридически услуги на широк кръг клиенти, както и процесуално представителство по граждански, административни и някои видове наказателни дела пред българските съдилища.

Главна цел на юридическите услуги на адвокатска кантора Стефан М. Парлапански е компетентното и акуратно правно обслужване на клиентите, които са ни доверили решаването на проблема си. Прилагайки своя професионален опит и юридически познания, ние подхождаме с подчертано внимание към всеки отделен юридически казус и се стремим да защитаваме по максимално ефективен начин вашия правен интерес.

Адвокат Стефан М. Парлапански е е завършил СУ "Св. Климент Охридски", специалност право през 1992 г., а през 1994 г. е вписан в състава на Софийската адвокатска колегия.

От 1996 г. с особен успех предлагаме на своите корпоративни клиенти услугата, aбонаментно правно обслужване чрез която срещу заплащане на минимална цена се постига намаляване на разходите на клиента за правно обслужване и спестяване на време, неудобства и допълнителни усилия на управителите.

Абонаментното правно обслужване се предоставя посредством сключването на специален договор за правно-консултантски услуги първоначално за пробен период - от един или три месеца.

През изминалите години защитата на своите правни интереси са ни поверявали Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Поделение СБО, сдружение с нестопанска цел "Red Bros", както и множество частни търговски дружества и физически лица.

Клиенти на адвокатска кантора Стефан М. Парлапански

Софийски университет Минно-геоложки университет, София
Софийски университет
Минно-геоложки университет

проф. дтн. Владко Панайотов, Гербовата зала на Дондуков 2 отзив
проф. дтн. Владко Панайотов (награждаване с орден "Стара Планина" - трети от ляво на дясно) Photocredit:президент на Република България


обект на Контролтест ООД отзив Контролтест ООД        Photocredit: Контролтест
Отзиви от клиентиCopyright © MMXII   S. Parlapanski Webdesign: European